សាប៊ូលាងចាន

SAAT- សាប៊ូលាងចានដែលមានឥទ្ធិពលខ្ពស់

សាប៊ូលាងចានពិសេសនេះមានអានុភាពកាត់ជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ និងជួយលាងសំអាតលើឧបករណ៍ដុតនំបានយ៉ាងល្អ។ ផ្សំចេញពីប្រទាលកន្ទុយក្រពើ និងក្រូចពោធិសាត់ ជួយរក្សាសំណើមធម្មជាតិនៅលើដៃរបស់អ្នក- វាជួយឲ្យដៃរបស់អ្នកទន់រលោង ព្រមគ្នានឹងចានភ្លឺសស្អាត។

ព័ត៌មានថ្មីៗ & សេចក្តីប្រកាស

បច្ចុប្បន្នពុំទាន់មានព័ត៌មានថ្មីៗនោះទេ
សូមចូលមកមើលម្តងទៀតនៅពេលខាងមុខនេះ។

Khmer Household & Healthcare Co., Ltd.
លេខ ៦១៦, ផ្លូវពេទ្យសត្វ ភូមិទ្រា
សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌមានជ័យ,
ភ្នំពេញ ១២៣៥២, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: +៨៥៥ (០)២៣ ៩៨៥ ៧៦៤
ផ្នែកលក់: +៨៥៥ (០)៦៩ ៩៨៥ ៧៦៤
អ៊ីម៉ែល: contact@khmerhouseholds.com

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម: