ទស្សនវិស័យ និង បេសកម្ម


ចក្ខុវិស័យ

យើងនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនម៉ាកក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសកម្ពុជា នាំមុខគេលើផលិតផលក្នុងផ្ទះ និងផលិតផលថែរក្សាសុខភាពក្នុងកំឡុងពេល ៣ ឆ្នាំខាងមុខ, ផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងជាមួយនឹងផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ មានភាពសក្ដិសមនៃការជឿទុកចិត្តរបស់ពួកគេ។ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងគឺដើម្បីផ្តល់នូវកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃសេវាកម្ម និងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់អតិថិជនរបស់យើង ខណៈពេលដែលការសម្រេចបាននូវកំណើន ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងស្ថេរភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន។


បេសកកម្ម

បេសកកម្មរបស់យើង គឺដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវ ស្របជាមួយនឹងកម្រិតស្តង់ដា រអន្តរជាតិនៃអភិបាលកិច្ចល្អ។ យើងបានបញ្ចូលគ្នានូវសីលធម៍ការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាងខ្លាំងក្លា និងពាណិជ្ជកម្មរយៈពេលវែងជាយុទ្ធសាស្រ្ត ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដើម្បី កែលម្អសហគមន៍របស់យើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីក្លាយជាឈ្មោះផលិតផល ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ព័ត៌មានថ្មីៗ & សេចក្តីប្រកាស

បច្ចុប្បន្នពុំទាន់មានព័ត៌មានថ្មីៗនោះទេ
សូមចូលមកមើលម្តងទៀតនៅពេលខាងមុខនេះ។

Khmer Household & Healthcare Co., Ltd.
លេខ ៦១៦, ផ្លូវពេទ្យសត្វ ភូមិទ្រា
សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌមានជ័យ,
ភ្នំពេញ ១២៣៥២, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: +៨៥៥ (០)២៣ ៩៨៥ ៧៦៤
ផ្នែកលក់: +៨៥៥ (០)៦៩ ៩៨៥ ៧៦៤
អ៊ីម៉ែល: contact@khmerhouseholds.com

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម: