សូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមហ៊ុន
Khmer Household & Healthcare Co.,

Khmer Household & Healthcare Co. Ltd. គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជា ដែលផ្តល់ជូនផលិតផល ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងផលិតផលសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ពីកម្មវិធីឯកជនរហូត ដល់ការប្រើប្រាស់លក្ខណៈ ពាណិជ្ជកម្ម យើងមានគោលបំណង ធ្វើឱ្យផលិតផលរបស់យើង ជាផ្នែកមួយនៃការប្រើប្រាស់ ក្នុងជីវិតប្រចំាថ្ងៃ របស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អានបន្ត


 


 

អំពីផលិតផល

ដៃគូរចែកចាយ

ការងារ

ព័ត៌មានថ្មីៗ & សេចក្តីប្រកាស

បច្ចុប្បន្នពុំទាន់មានព័ត៌មានថ្មីៗនោះទេ
សូមចូលមកមើលម្តងទៀតនៅពេលខាងមុខនេះ។

Khmer Household & Healthcare Co., Ltd.
លេខ ៦១៦, ផ្លូវពេទ្យសត្វ ភូមិទ្រា
សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខណ្ឌមានជ័យ,
ភ្នំពេញ ១២៣៥២, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: +៨៥៥ (០)២៣ ៩៨៥ ៧៦៤
ផ្នែកលក់: +៨៥៥ (០)៦៩ ៩៨៥ ៧៦៤
អ៊ីម៉ែល: contact@khmerhouseholds.com

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម: